Пошук по сайту

Геометрія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Всесвітня історія. Історія україни

Всесвітня історія. Історія україни

Автор: Беспалова Надія Григорівна, учитель історії Козельщинського навчально-виховного комплексу, смт Козельщина Козельщинського району Полтавської області

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

Інтегрований курс.

6-й клас

Урок 47

Тема уроку: Як за елліністичної доби розвивалася культура.

Мета уроку: Ознайомити учнів з характерними рисами релігії та культури давніх греків, пояснити їх вплив на загальносвітовий культурний розвиток.

Цільові завдання:

 1. Сформувати в учнів уявлення про релігійні вірування давніх греків, пантеон олімпійських богів, головні релігійні центри та свята.

 2. Пояснити причини зародження науки в Давній Греції, дати характеристику основним науковим напрямкам (філософії, математиці, історії).

 3. Розкрити процес становлення театрального мистецтва та літератури в Давній Греції, розповісти про історію виникнення й особливості основних театральних жанрів – трагедії та комедії.

 4. Ознайомити учнів з найвидатнішими досягненнями грецької скульптури та архітектури класичної доби.

 5. Виховувати повагу до внеску античної грецької цивілізації у світову культуру.

 6. Формувати поняття та терміни «наука», «філософія», «академія», «лікей», «ораторське мистецтво», «трагедія», «комедія», «ордер».

Обладнання: підручник, схема «Пантеон олімпійських богів», ілюстрації з зображенням Олімпійських богів, відомих діячів культури таблиця «Напрямки грецької філософії» Презентація «Найвідоміші шедеври грецької скульптури і архітектури».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

 1. Розуміти особливості релігії давніх греків, називати головних олімпійських богів, грецьких героїв, релігійні центри та свята.

 2. Пояснювати передумови зародження науки в Давній Греції, характеризувати й порівнювати основні напрямки давньогрецької філософії, наводити приклади найбільших здобутків греків у математиці, історичній науці.

 3. Розповідати про історію виникнення театру, визначати особливості основних театральних жанрів, називати відомих давньогрецьких авторів трагедій та комедій, поетів.

 4. Знати найвідоміші шедеври грецької скульптури й архітектури класичної доби та їх авторів, розрізняти грецькі архітектурні стилі.

 5. Висловлювати судження про внесок античної грецької цивілізації у світову культуру.

 6. Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни «наука», «філософія», «академія», «лікей», «ораторське мистецтво», «трагедія», «комедія», «ордер».


І .Організація навчальної діяльності учнів

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів.

Репродуктивна бесіда:

 • Які форми рабства вам відомі?

 • Назвіть головні риси класичного рабства.

 • Перерахуйте джерела рабства у Давній Греції.

 • З яких частин традиційно складався грецький будинок? Для кого вони призначалися?

 • Який одяг носили давні греки?

 • Розкрийте суть понять «гімназія», «симпасіон».

 • Як складалися сімейні стосунки у греків?

 • Поясніть давнє значення сучасного поняття «педагог».

 • Які вчителі і чого саме навчали грецьких дітей?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Демонстрація відео фрагменту «Еллінізм»

IV.Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Релігія, міфи про богів та героїв

Вступне слово:

Вчитель пояснює, що грецька релігія, як і майже всі релігії стародавнього світу, була політеїстичною. Своїх безсмертних богів греки наділяли суто людськими якостями – як зовнішніми, так і внутрішніми. Жили боги на горі Олімп, тому й звалися олімпійськими. Можна зачитати уривок з міфу:

«Високо на світлому Олімпі царює Зевс, оточений сонмом богів. Три прекрасні Ори охороняють Олімп і підіймають густу хмару, що закриває ворота, коли боги спускаються на землю або підносяться до чертогів Зевса… Ні дощу, ні снігу там не буває: вічно там ясне, радісне літо… З Олімпу розсилає людям Зевс свої дари і стверджує на землі порядок і закони. В руках Зевса доля людей…»
Характеристика грецьких богів:

Кілька учнів заздалегідь готують повідомлення про головних олімпійських богів. Бажано демонструвати ілюстрації із зображеннями богів. Вчитель коментує, доповнює і пояснює виступи, користуючись схемою «Пантеон олімпійських богів»:


Гея + Уран

Афродіта (дочка Урана)

Рея + Кронос

Аїд

Гестія

Деметра

Посейдон

Гера

Зевс

Афіна


Арес

Аполлон

Артеміда

Гефест

Гермес

ДіонісХарактеристика міфічного циклу про героїв:

Вчитель дає характеристику головним героям з грецьких міфів: Прометею, Персею, Сізіфу, Гераклу, Тесею.

2. Основні релігійні центри. Релігійні свята. Олімпійські ігри.

1. Релігійні центри Давньої Греції.

Вчитель називає та показує на карті головні релігійні центри Давньої Греції:

 • Олімпія (храм Зевса)

 • Дельфи (святилище Аполлона)

 • Афіни, Ефес (храм Артеміди)

 • Елевсин (храм Деметри)

 • Епідавр (храм Асклепія)

2. Релігійні свята

Використовуючи ілюстрації із зображеннями відповідних богів розповідає про найбільші релігійні свята:

 • Піфійські свята (на честь Аполлона)

 • Панафінеї (на честь Афіни)

 • Істмійські свята (на честь Посейдона)

 • Елевсинські містерії (на честь Деметри)

 • Діонісії (на честь Діоніса)

 • Антестерії (свято пробудження природи в Афінах)

 • Олімпійські ігри (на честь усіх олімпійських богів)


На цих етапах можна широко використовувати не лише матеріали підручника, а й тексти міфів (Кун М.А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – Тернопіль: «Тарнекс», 1993).

3. Виникнення науки. Ораторське мистецтво

Актуалізація опорних знань (технологія «Мікрофон» або «Займи позицію»:

Запитання:

 • Пригадайте, першопочатками яких наукових знань володіли первісні люди, жителі давнього Сходу.

 • Чи можна назвати ці знання науковими? Аргументуйте свою точку зору.


Пояснення:

Підсумовуючи відповіді учнів, вчитель пояснює, що в Давній Греції у VII – VI ст.. до н.е. зародилася наука – система поглядів про закони навколишнього світу. Однією з найперших виникла галузь науки, назва якої в перекладі українською мовою значить «любов до мудрості», а грецькою звучить як «філософія». Наука ця виникла через те, що давні греки намагалися зрозуміти причини всіх навколишніх явищ, не вдовольняючись версією про те, що все відбувається лише з волі богів.
Формування поняття:

Філософи – це мислителі, що спостерігали, міркували і пояснювали закони розвитку природи та людського суспільства.

1. Характеристика основних напрямків філософської думки у Давній Греції:

Вчитель дає коротку характеристику поглядам філософів:

 • Матеріалісти (Фалес, Геракліт, Демокріт, Левкіпп)

 • Софісти (Протагор, Горгій)

 • Ідеалісти (Сократ, Платон)

 • Політико-філософські погляди Арістотеля

Можна використати схему:


Напрямки грецької філософії

VI – IV ст. до н.е.


Матеріалісти:

Фалес, Геракліт, Демокріт, Левкіпп

Ідеалісти:

Сократ, Платон

Софісти:

Протагор, Горгій

Арістотель


Формування понять:

Академія – філософська школа, заснована Платоном, що знаходилась в гаю міфічного героя Академа.

Лікей – школа філософії Арістотеля, розташована в гаю Аполлона Лікейського («вовчого»).
Запитання:

 • Які сучасті назви навчальних закладів походять від цих слів?


2. Розвиток математики.

Вчитель розповідає про діяльність Піфагора та Архімеда, як математика виділилася з філософії та поділилася на алгебру і геометрію. Слід наголосити, що досягнення вищезазначених вчених використовуються і в наші дні.
3. Ораторське мистецтво.

Слід зазначити, що ораторське мистецтво – мистецтво виголошення промов – виникло як галузь юридичної науки. Всі промови поділялися на два види:

 • політичні

 • судові

Започаткували ораторське мистецтво софіти, які самі чудово вміли висловлювати думки і навчали цього інших у спеціальних платних школах.

Вчитель повідомляє, що всі видатні політичні діячі були насамперед чудовими ораторами, бо мали впливати на громадську думку. Як приклад, можна розповісти про Перікла, Сократа, Горгія, Лісія, Демосфена.

Можна розповісти про відомого філософа Арістотеля, який написав теорію ораторського мистецтва – твір під красномовною назвою «Риторика» (ритор – вчитель красномовства).

4. Література і театр

Актуалізація опорних знань учнів:

Вчитель пропонує учням пригадати, що їм відомо про творчість Гомера.
Розповідь:


Література та театр Давньої Греції

Трагедія

Есхіл – «Перси», «Прометей закутий», «Орестея»

Софокл – «Цар Едіп», «Антігона»

Евріпід – «Медея», «Іпполіт»

Комедія

Арістофан – «Мир», «Жаби», «Хмари», «Оси»

Менандр – «Буркотун», «Саміянка», «Третейський суд»

Поезія

Гесіод – «Труди і дні»

Алкей

Сапфо

Архілох

Історичні твори

Геродот – «Історія»

Фукідід – «Історія Пелопоннеської війни»

Ксенофонт – «Грецька історія»
Необхідно наголосити, що саме твори Гомера стали джерелами класичної грецької літератури. Розповідаючи про напрямки розвитку літератури в Греції, можна скористатися схемою:

Формування понять:

Трагедія – від грец. «козляча пісня» - вистава з напруженим сюжетом, загибеллю головного героя.

Комедія – від грец. «селянська пісня» - різновид театральної вистави з веселим сюжетом.
5. Архітектура та скульптура класичного періоду

Розповідь учителя:

Мистецтво класичного періоду пройшло у своєму розвитку два етапи:

 • мистецтво ранньої класики

 • мистецтво високої класики (приблизно з другої пол. V ст. До н.е.)


Робота з таблицею:

Вид мистецтва

Століття

Головні тенденції розвитку

Імена митців

Найвідоміші пам’ятки

Архітектура

V до н.е.

Основний тип будівель – храм. Початок перебудови Акрополя в Афінах. Використання дорійського та іонійського ордерів

 1. Іктін

 2. Каллікрат

 3. Мнесікл

Скарбниця в Дельфах;

Храм Афіни Афайї на о. Егіна;

Храм Зевса в Олімпії;

Ерехтейон;

Парфенон (1, 2);

Пропілеї (3)

IV до н.е.

Будівництво громадських споруд – театрів, гімназій, приміщень для зборів. Виникнення коринфського ордеру та загально грецького архітектурного стилю – койне.

 1. Скопас

 2. Філон

 3. Поліклет
Скульптура

V до н.е.

Створення типового ідеалу фізичної краси без передачі внутрішніх почуттів.

 1. Мірон

 2. Фідій

 3. Поліклет

«Дискобол», «Афіна і Марсій» (1); «Зевс Олімпійський», «Афіна Промахос», «Афіна-Діва» (2);

«Доріфор», «Поранена амазонка» (3)

IV до н.е.

Створення образу конкретної людини, передача її почуттів, характеру

 1. Пракситель

 2. Лісіпп

 3. Скопас

 4. Леоарх

«Афродіта Кнідська», «Гермес з Діонісом» (1);

Гермес, що відпочиває (2);

«Помираючий галл», «Менада» (3); «Аполлон Бельведерський» (4)

* В дужках – номер прізвища в таблиці.
Формування поняття:

Ордер – конструкція архітектурної споруди або порядок архітектурної композиції.
Розповідь учителя:

Стилі (ордери) грецької архітектури:

 • дорійський

 • іонійський

 • корінфський


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Репродуктивна бесіда:

 • Якими уявляли своїх богів давні греки?

 • Хто входив до пантеону олімпійських богів?

 • Назвіть відомих вам грецьких героїв. Які подвиги вони здійснили?

 • Які ігри давні греки присвячували всім олімпійським богам? Як вони проходили?

 • Назвіть найвидатніших грецьких філософів класичного періоду.

 • Розкрийте суть понять «трагедія», «комедія». Назвіть видатних грецьких авторів, що творили в цих жанрах.

 • Які стилі сформувалися у грецькій архітектурі.? В чому полягають відмінності між ними?

 • Назвіть відомі архітектурні споруди та скульптури класичної доби у греції.


Кроссворд:

Завдання:

 1. Ім’я видатного грецького філософа-ідеаліста, учня Сократа.

 2. Ім’я видатного грецького оратора.

 3. Назва вистави з напруженим сюжетом, що перекладається з грецької як «козляча пісня».

 4. Назва відомої комедії Арістофана.

 5. Назва періоду грецької історії, що передував класичному.

 6. Назва найголовнішого храму на афінському Акрополі.

 7. Ім’я видатного грецького філософа-матеріаліста, який вважав, що світ складається з атомів.

 8. Ім’я видатного грецького скульптора, автора скульптури «Афродіта Кнідська».

 9. Ім’я видатного грецького історика, автора твору «Історія».

 10. Назва релігійних свят, що проводилися в Дельфах на честь Аполлона.


1 П Л А Т О Н

2 Д Е М О С Ф Е Н

3 Т Р А Г Е Д І Я

4 М И Р

5 А Р Х А Ї Ч Н И Й

6 П А Р Ф Е Н О Н

7 Д Е М О К Р І Т

8 П Р А К С И Т Е Л Ь

9 Г Е Р О Д О Т

10 П І Ф І Й С Ь К І
VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

Підкреслити, що грецька культура справила величезний вплив на формування сучасної європейської та світової цивілізацій, навіть незважаючи на те, що велика частка давньогрецької культурної спадщини загинула.

Нечисленні пам’ятки давньогрецької літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, які збереглися протягом багатьох століть, вражають наших сучасників своєю досконалістю. Елементи грецьких архітектурних стилів використовуються і в сучасних будовах. Саме ідеали, оспівані грецькими митцями, літераторами і філософами, стали поштовхом до початку епохи Відродження в європейській культурі.

Відкриття давніх греків стали фундаментом сучасних наукових знань в галузі історії, філософії, математики, географії, біології, фізики. Грецький алфавіт став основою писемності слов’янських народів, в тому числі й українського. Безліч грецьких слів стали для сучасної людини звичними. Навіть багато сучасних імен мають грецьке походження.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника.

Намалюйте, як ви уявляєте афінський Акрополь.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Н. В. Братенші історія науки І техніки
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с

Ніжин по праву вважають одним з мальовничих міст Лівобережної України....
Архістратига Михаїла та Всіх Святих, які утворюють єдиний історико-культурний комплекс. Драматичною та насиченою подіями була історія...

Історія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

Міністерство освіти І науки України Національна академія внутрішніх справ України

Вісник аграрної історії
Наказом мон україни №1528 від 29. 12. 2014 р видання включено до Переліку наукових фахових видань України

Вісник аграрної історії
Наказом мон україни №1528 від 29. 12. 2014 р видання включено до Переліку наукових фахових видань України

Національна академія педагогічних наук україни
Рекомендовано Інститутом модернізації освіти Міністерства освіти І науки України

Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації
Державний класифікатор України Класифікація видів науково-технічної діяльності дк 015-97База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
geo.ocvita.com.ua
Головна сторінка