Пошук по сайту

Геометрія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Зацікавити розум дитини ось що є одним з основних положень нашої доктрини, І ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали, б навіть пристрасть до навчання», писав видатний український математик М. В. Остроградський

«Зацікавити розум дитини ось що є одним з основних положень нашої доктрини, І ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали, б навіть пристрасть до навчання», писав видатний український математик М. В. Остроградський

Автор - укладач: Тягілєва Надія Василівна, вчитель математики Рідкодубської загальноосвітньої школи I – II ступенів, старший вчитель, вища категорія, відмінник освіти України
Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної української національної школи.

«Зацікавити розум дитини - ось що є одним з основних положень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали, б навіть пристрасть до навчання», - писав видатний український математик М.В.Остроградський.
Одним із засобів зацікавлення учнів математикою є добре продумана позакласна робота. Вона є однією з форм організації пізнавальної діяльності учнів різного віку, але разом з тим вимагає конкретних знань, ерудованості, широкої обізнаності з математичних дисциплін.

У розвитку названих якостей особистості школяра велике значення має позакласна робота, зокрема позакласна робота з математики. В позаурочний час діти не лише краще пізнають навколишній світ, а й розвивають мислення, вчаться аналізувати, порівнювати і зіставляти, узагальнювати, конкретизувати, абстрагувати від часткового, робити висновки. Звісно, вчитель на уроці не може охопити розвиток цих вмінь у всіх дітей, він не встигає також і виховувати всіх учнів в правильному напрямку на класних заняттях. А коли дитина, за своїм власним бажанням, відвідуватиме математичні позакласні заходи, то вона й на уроках буде більш зацікавлено ставитись до навчального матеріалу, вона краще розумітиме й засвоюватиме його. Відповідно й покращаться її результати навчання з інших предметів загалом та математики зокрема. 

Математика — це широкий розкішний краєвид, відкритий усім тим,для кого мислення становить справжню радість. 

В. Фук

Одним з видів позакласної роботи є гра. Гра — унікальний феномен людської культури. З ранніх початків цивілізації вона стала контрольним мірилом вияву найважніших рис.

Гра як особливий прошарок культури збагачує й урізноманітнює дозвілля людини. Гра дитини — це свобода. Ігрова діяльність виконує розважальні, комунікативні функції, створює умови для самореалізації та соціалізації. Тобто гра навчає, розвиває, виховує, розважає.

Основною метою інтелектуальних ігор є розвиток творчих та розумових здібностей, логічного мислення, підвищення рівня ерудиції, виховання почуття колективізму та відповідальності. Відомо багато різноманітних інтелектуальних ігор: математичний бій, математичний хокей (футбол), математичний ярмарок. Великою популярністю користуються ігри — аналоги телевізійних передач: брейн-ринг, поле чудес, щас­ливий випадок тощо. Зрозуміло, що жорсткі правила проведення ігор відсутні. Кожний учитель коригує правила і підбирає запитання для гри залежно від власного досвіду, рівня підготовленості учнів, наявності часу. Організовуючи ігри вчитель дотримується наступних умов: а) гра повинна мати мету і бути зрозумілою; б) правила гри мають бути простими та доступними для усвідомлення; в) числовий, геометричний та дидактичний матеріал необхідно добирати відповідно до програми класу, індивідуальних можливостей учнів; г) ігри не повинні втомлювати їх; д) рухливі ігри необхідно давати по черзі зі спокійними; є) гра має бути обов'язково закінчена; є) оскільки математичні ігри мають пізнавальну спрямованість,  на перший план ставиться інтелектуальне завдання, при розв'язанні якого використовуються такі мисленнєві операції, як аналіз, синтез, міркування, умовивід; ж) кожен учень має бути активним учасником гри; з) гра повинна бути обов'язково закінченою.

Якщо проведення гри пов'язане зі змаганням команд, потрібно забезпечити контроль за їхніми результатами з боку журі. Членами журі доцільно вибирати педагогів з інших класів. Готуючись до неї вчитель визначає мету (навчальну, виховну, корекційно-розвивальну), кількість гравців, обладнання, як з найменшими витратами часу ознайомити учасників з правилами, її тривалість, прийоми заохочення, підведення підсумків.

Хочу запропонувати своє бачення гри.

Виховний позакласний захід з математики

Гра «Математичний двобій». 7-9 класи.

Слайд №1
Мета: Повторити теоретичний матеріал з математики, виконувати різні види завдань, обчислювати, порівнювати, давати відповіді на запитання по темі, застосовувати набуті вміння та навички щодо вирішення проблеми, розвивати уміння аналізувати, пояснювати, логічно мислити, переходити на математичну мову, висловлювати думку, застосовувати досвід під час виконання практичних завдань, повязувати приклади із життєвими ситуаціями, виховувати уважність, активність, організованість, колективність, зацікавленість.

Двобій починається урочисто, під музику, оплески глядачів.

Зал прикрашений висловами про математику, портретами відомих математиків.

«Математика – найдавніша з наук, проте вона залишається наукою вічно молодою, яка бурхливо розвивається ... все ширше розвиває свої зв’язки не тільки з природничими, а й з найрізноманітнішими галузями людської діяльності»

М.В.Келдиш
(Слайд №1)

«Політ – це математика»

В. Чкалов

(Слайд №2)
«Цифри не правлять світом, але вони показують, як управляється світ».

Й.В.Гете.

(Слайд №3)


Ведучий.

(Читає «Гімн математиці»)

Сьогодні, друзі, будем з вами

Царицю всіх наук вітати,

Так можемо по праву ми

Математику назвати.

Наук на світі є багато,

Їх навіть важко полічити.

Та нам їх треба добре знати,

Щоб всесвітом оволодіти.

Наука – знайдені алмази:

Вугілля, золото і мідь.

В руках людей могутній лазер,

І сотні зрошених угідь.

Наука – хліб мільйонотонний,

Дари розвіданих морів,

І винограду пишні грона,

Й серед пустель пташиний спів.

Це атом - скорений людині,

Нові потужні русла рік.

Дерзання й пошуки невпинні –

Це наш великий славний вік.

Наука нам допомагає

Ракети в космос запускати.

І будувати всюдиходи,

Щоб грунт на Місяці вивчати.

Це все розвідані орбіти.

На Марсі вимпел наш розцвів.

І на Венері шлях відкрито –

Й сюди наш розум долетів.

До різних ми наук охочі

Нехай ведуть нас до вершин.

Та зараз ми сказати хочем:

Наш математиці уклін!

(Слайд №4)

Хід проведення заходу:

І. Організаційний етап

Правила гри:

Проводиться бій за титул чемпіонів школи за версією – «Найкращий математик». Дві команди беруть участь у змаганнях у складі 6 чоловік.

Журі: вчителі.

Гра складається з 10 раундів.

Девіз гри: «Долати труднощі ми звичні – подолаємо вершини математичні».

ІІ. Конкурсна частина

Представлення команд та їх капітанів.
I команда II команда

Ми в бій вступаємо математичний, Ми команда молодців -

Щоб всім довести й показати, Найсправжнісіньких бійців.

Що математика – наука Математику ми знаємо,

Яку потрібно поважати. Чого і вам бажаємо.
Знання свої ми вам покажем, Знаємо як віднімати,

Завдань багато ми розв’яжем, Множити і додавати,

Щоб перемогу нам здобути, Також вирази складати

Знаннями прийдеться блиснути. І задачу розв’язати.
Ми боротись до останку будемо, Ми веселі й гомінкі

І відповіді будуть нам, як дар. В повсякденному житті.

Суперникам ми побажаємо Гру ми любимо й розваги

Тримати мужньо наш удар. Вистача на все наснаги.
Болільникам – не розслабляться, Дружньо ми усе здолаєм,

Ви є підтримкою для нас. Перемогу відіграєм.

Весь час „болійте” на „дванадцять”, Будем першими у грі -

Підтримуйте ви наш азарт. Бо маємо знання міцні.
Журі попросимо судити Журі для нас поважні люди,

За правилами совісті і честі. Їм довіряємо безмежно.

Тому лиш перемогу дати, Бо знаємо, що перемоги,

Хто це довів у чесній битві. Досягне кращий безперечно.

(Слайд №5)

Перший раунд “Розминка”

Кожній команді задається однакова кількість запитань по 1 балу за кожну правильну відповідь.

Запитання І команді :

(Слайд №6)

 1. Чому дорівнює (2²)² ? (16)

 2. Як називається прилад для вимірювання кутів? (Транспортир)

 3. На що схожа половина яблука? (На другу його половину)

 4. Як називається дріб, чисельник якого рівний знаменнику? (Неправильний)

 5. Назвіть найменше натуральне число? (1)

 6. Два сина і два батька з’їли 3 яблука. Скільки з’їв кожний? (По одному яблуку)

 7. Яке число кратне саме собі? (1)

 8. Назвіть найменше двоцифрове число? (10)

 9. Наука, що вивчає властивості геометричних фігур. (Геометрія)

 10. Дві прямі, що не перетинаються. (Паралельні)

Запитання ІІ команді:

(Слайд №7)


 1. Чому дорівнює сума суміжних кутів? (180º)

 2. Чому дорівнює 2³? (8)

 3. Йшов чоловік у місто, а на зустріч йому йшло чотири чоловіка. Скільки чоловік йшли в місто? (Він сам)

 4. Твердження, яке не треба доводити. (Аксіома)

 5. Десять колод розпиляли на дві плахи. Скільки стало колод? (Жодної)

 6. Чому дорівнює кут у квадраті? (90º)

 7. Яким приладом вимірюється довжина відрізка? (Лінійкою)

 8. Яке є найбільше двоцифрове число? (99)

 9. У кого більше ребер: в учня чи в паралелепіпеда? (В учня)

 10. Який годинник показує вірно час лише двічі на добу? (Зламаний)

(Слайд №8)

Другий раунд “Тема”

Команди по черзі обирають тему, з циклу якої будуть задаватися запитання.

Правильна відповідь – 1 бал.

Теми на вибір:

Звичайні дроби;

Трикутники;

Рівняння;

Формули.
Запитання за темою „Звичайні дроби”:

(Слайд № 9)

  1. Що означає риска дробу?

  2. Який дріб називається неправильним?

  3. Що більше ½ чи ⅓?

  4. Правило додавання звичайних дробів з різними знаменниками.

  5. Який дріб не існує: 0/5 чи 5/0 ? Чому?

  6. Перетворити в неправильний дріб 6¾.

Запитання за темою «Трикутники»

(Слайд № 10)

 1. Як називається трикутник у якому сторони рівні?

 2. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

 3. Як називається сторона трикутника, яка лежить проти прямого кута?

 4. Сформулювати теорему синусів.

 5. Як називаються трикутники у яких відповідні кути рівні, відповідні сторони пропорційні?

 6. Як називається відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони?

Запитання за темою «Рівняння»

(Слайд № 11)

   1. Що таке рівняння?

 1. Що є спільного між деревом і рівнянням?

 2. Як називається результат при відніманні?

 3. Як називається рівняння виду - 3х =15?

 4. Що таке дискримінант квадратного рівняння?

 5. Що називається коренем рівняння?

Запитання за темою «Формули»

(Слайд № 12)

 1. Як знайти відстань, якщо відома швидкість і час?

 2. Чому дорівнює (a + b)²?

 3. Як знайти периметр квадрата?

 4. За якою формулою обчислюють дискримінант квадратного тричлена?

 5. Як знайти об’єм куба?

 6. Чому дорівнює площа прямокутника?

Третій раунд „Точка зору”

(Слайд № 13)

Конкурс ораторів

Висловити думку за 1 хвилину стосовно проблеми: Чому треба вивчати математику? Максимальна кількість балів – 5. ( На підготовку відводиться 2 хвилини).

Хвилинка – веселинкаХлопець:

А мені математика – мука:

В ній немає жодної краси.

Це важка, не цікава наука,

В ній лиш формул і символ ліси.
Дівчина:

Зрозумій, неправий ти, мій друже,

Не по тому шляху ти пішов,

Із задачами, певно, не дружиш.

Та й поезії в них не знайшов!
Хлопець:

Нестандартні, цікаві задачі

Я б розв’язував ночі і дні,

А мене лиш чекають невдачі,

Не щастить в цій науці мені

Дівчина:

Будеш, друже, трудитись сумлінно –

У навчанні уникнеш невдач.

І розв’яжеш на „добре” й „відмінно”

Не десяток, а сотні задач.
Глибина і абстракції сила,

Підрахунок в задачі стрункий,

Строга логіка, виклад красивий

математиків ваблять віки.
Четвертий раунд “ Капітани”

(Слайд № 14)

Капітани отримують картки з набором чисел. Потрібно закреслити названі ведучим числа і порахувати суму тих, що залишилися. Правильна відповідь – 1 бал.

1, 5, 2, 16, 3, 15, 4, 20, 25, 6, 30, 18, 7, 13, 22, 8, 28, 9, 10, 27, 11, 29, 1

П’ятий раунд «Ерудити»

(Слайд № 15)

Кожна команда відповідає на поставлені запитання після команди – «можна». Піднімають прапорець. Якщо був фальш – старт, то право відповіді надається команді суперників.

Запитання винесені на конкурс:

 1. Його ім'я складається з трьох складів, причому перший склад – число, другий – нота, а третій – одне з імен давньоєгипетського бога Сонця. Це не лише математик і філософ, а ще й прекрасний спортсмен. Наскільки успішний, що став Олімпійським чемпіоном з кулачного бою, за що отримав вінок переможця Олімпіади. Він є автором славнозвісної теореми. Хто це? (Пі – фа - гор)

(Слайд №16)

2. Його ім'я відоме в усьому світі. Він геніальний математик, автор неевклідової геометрії, вже в 14 років став студентом Казанського університету, але довгий час не мав визнання у себе на Батьківщині. Хто це? (Лобачевський).
(Слайд № 17)

3. Перша російська жінка – математик. Довгий час проживала і працювала за кордоном. Крім цього вона ще і відомий письменник, автор таких творів, як: „Нігілістка”, „Приват – доцент”, „Боротьба за щастя” і т.д. За роботу „Задача про рух твердого тіла навколо нерухомої точки” їй була присуджена премія Паризької академії наук – премія Бордона. Мріяла написати наукову роботу в себе на Батьківщині, але мрія її так і не збулася, хоча членом – кореспондентом Петербурзької академії наук, у 1889 році, її було обрано. (Ковалевська)

(Слайд № 18)

4. Він жив у III столітті до нашої ери. Автор книги „Начала”, яка стала на 2000 років енциклопедією геометрії, сучасник царя Птоломея (306 – 283 р. до н. е.), давньогрецький вчений. (Евклід)

(Слайд №19)

За кожну правильну відповідь учасники отримують по 2 бала.

Сценка „Будько і Хвалько”.


Будько. Тобі сподобалось, як гравці розв’язують задачі і обчислюють в умі?

Хвалько. Дуже! Я, правда, так швидко множити не вмію, але деякі задачки і я непогано розв’язую!

Будько. Наприклад?

Хвалько. Ну, різні там рівняння.

Будько. Ось я напишу рівняння, а ти розв’яжи його.

Хвалько. Ти пиши, а я вдома розв’яжу...

Будько. Що злякався?

Хвалько. Чому злякався... можу й тут!

Будько (пише на дошці). (12 – 2х)∙4 = 8.

Хвалько (довго думає, а потім запитує). А що тут треба зробити?

Будько. Знайти х.

Хвалько. Гм... м (зрадів). Так це нам просто! Ось він!( показує пальцем на букву х у рівнянні).

Глядачам пропонується розв’язати рівняння. Вручається приз.

Шостий раунд «Окомір»

Команди без допомоги вимірювальних приладів записують відповіді на задачі. Найближча до правильної відповідь – 1 бал.

1.Який діаметр монети номіналом 1 копійка? (1см)

2. Світовий рекордсмен з бігу серед тварин – гепард. З якою швидкістю він бігає? (135 км/год)

(Слайд № 20)

3. Найморозостійкіші птахи – качки та гуси. Яку найнижчу температуру вони можуть витримати? (-110º)

4. Скільки меду приносить бджола за один виліт? (0,05г)

(Слайд № 21)

5. Найдужчий щодо власної маси є жук-носоріг. Який найбільший “вантаж” він може тягти? (Сам важить 14г, а тягне „вантаж” 1580г)

6. Скільки сторінок у підручнику „ Геометрія- 7”.Автор О.С.Істер? (158)

(Слайд № 22)

7. Скільки важить серце дорослої людини? (250 – 300г)

8. Скільки вікон на передньому плані школи? (8)

(Слайд № 23)

9. Скільки сходинок між 1 та 2 поверхом школи?

10.Скільки метрів складає ширина кабінету математики?

(Слайд № 24)

Сьомий раунд «Практикум»

Практичне завдання командам. Правильна відповідь – 2 бали.
Сергій склав аркуш паперу 5 разів. Потім він вирізав дірку та розгорнув його. Скільки дірок у розгорнутому аркуші?

(Слайд № 25)

Восьмий раунд «Аукціон»

(Слайд № 26)
Команди по черзі називають математичні терміни, які починаються на літеру:

П-_______

Д-_______

К-_______ За кожне назване слово 1 бал

Проводиться аукціон ребусів, які містять математичні терміни

За відгаданий ребус 1 бал.

(Слайд № 27)
Гра з глядачами. Вікторина „Нитка добробуту”.

Учитель читає завдання дітям. Той хто першим дає відповідь, підходить до «нитки добробуту» і ножицями відрізає один із пакетиків. Приз демонструє залу.

1.На уроці фізкультури учні вишикувались у шеренгу по одному з інтервалом 1м. Довжина шеренги 27м. Скільки учнів у класі? (28)

(Слайд № 28)
2. Який числівник наказує? (Три).

3. Син мого батька, а не брат мені. Хто це? ( Я сам ).

4. Двоє школярів грали в шахи 2 години. Скільки грав кожний? (2 години).

(Слайд № 29)
5. Як чотирма двійками виразити число 111? ( 222:2).

6. Які два числа при множенні і додаванні мають один і той же результат? (2 і 2).

7. Летіли гуси: один попереду, два позаду, два попереду, один позаду, один між двома і троє в ряд. Скільки усього гусей? (Троє).

(Слайд № 30)
8. Десять яблук. Як поділити їх між десятьма дітьми так, щоб кожен отримав по яблуку, а одне лишилося на тарілці? ( Віддати з тарілкою).

9. Коли ми дивимось на цифру 8, а говоримо 20?

( Коли дивишся на годинник).

10.На честь якої жінки – математика названо дуже поширені нині квіти? ( На честь Гортензії Лепот).

(Слайд № 31)

Дев’ятий раунд “Показуха”

Перевірка почуття гумору. Потрібно жестами відтворити куплет пісні „Жили у бабусі два веселих гуся” – 1 команда і „Ой у полі два дубки” – друга команда.

Максимальна кількість балів – 3. Команда противника відгадує.

(Слайд № 32)

Десятий раунд «Дуель»

Запитання :

 1. Півень, стоячи на одній нозі, важить 5 кг. Скільки він буде важити, якщо стане на дві ноги? (5кг).

 2. У родині у кожного з шести братів є по сестрі. Скільки дітей у цій родині? (7)

(Слайд № 33)

3. Цеглина важить 2 кг і ще пів цеглини. Скільки ажить вся цеглина? (3кг)

4. Чому дорівнює «чортова дюжина»? (13)

5. У лісі назбирали 5 склянок суниць. Суниці з 4 склянок переробили на варення. Скільки склянок залишилося? (5)

(Слайд № 34)

6. Що ділить кут навпіл? (Бісектриса)

7. Що більше: 1л чи 1 дм³? (Однаково)

(Слайд № 35)

8. Чи ділиться на три число 415? (Ні)

9. Чому дорівнює 25? (32)

10. Якщо на кут 70о дивитися в лупу з чотирикратним збільшенням, то який кут побачимо? (70º)

(Слайд № 36)

11. Периметр квадрата 32. Яка площа цього квадрата? (64)

12. Яка сума всіх цифр десяткової системи числення? (45)

13. Возом їхали два батька і два сина. Скільки їх було? (Троє)

(Слайд № 37)

14. Скільки сотень у 82 десятках? (8)

15. Скільки діб у 72 годинах? (Три)

16. Суперник нолика? (Хрестик)

17. Скільки грамів у 0,2 кг? (200)

18. Що більше: третина чи половина? (Половина)

19. Двоє пішли – 5 грибів знайшли. Четверо підуть – чи багато знайдуть? (Невідомо)

(Слайд № 38)

20. Старовинна міра ваги = 16,38 кг?

( пуд = 16,38 кг.)

21. Рівність зі змінною? (Рівняння)

22. Яке число ділиться на всі числа без остачі? (Нуль)

23. Скільки музикантів у квартеті? (4)

(Слайд № 39)

24. Дуже поганий бал? (1)

25. Сума всіх сторін фігури? (Периметр)

Кожна правильна відповідь на запитання – 1 бал.

(Слайд № 40)

ІІІ. Підведення підсумку дуелі
Поздоровлення переможців та присвоєння титулу.

(Слайд № 41)


Література

1. Нагибін Ф.Ф. Математична шкатулка. – К.: Рад. шк., 1961

2. Друзь Б. Математична шкатулка. – К.: Веселка, 1991. – 126с.

3. Гарднер М. Математические досуги. – М.: Мир, 1974. – 120с.

4. Лоповок Л.М. Збірник математичних задач логічного характеру. – К.: Рад. шк., 1972. – 150с.

5. Баран О.І. Математичні мініатюри. –Х.: Основа, 2003. – 94 с.

6. Інтернет ресурс.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Буєвська Тетяна Василівна
Тому-то художнє виховання І є одним з могутніх засобів, сприяючих всебічному в гармонійному розвитку особистості. Мистецтво оригамі...

Сценарій шкільного свята для учнів початкових класів Зал святково...
Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить. М. В. Ломоносов

Позакласний захід видатний математик Полтавщини
Михайла Васильовича Остроградського, виховувати почуття гордості за талановитого земляка, вчити співчувати І співпереживати людським...

Міс Математика та Містер Математик
...

Ніжин по праву вважають одним з мальовничих міст Лівобережної України....
Архістратига Михаїла та Всіх Святих, які утворюють єдиний історико-культурний комплекс. Драматичною та насиченою подіями була історія...

Уроках математики Провідна наукова ідея
Провідна наукова ідея: Інтерактивне навчання передбачає спільне навчання, коли всі учасники освітнього процесу спілкуються один з...

Тести розвивають у школярів уважність, спостережливість, збуджують...
Одним із засобів підвищення ефективності навчання математики є широке використання тестів – як у процесі навчання, так І при оцінюванні...

Відділ освіти Котовської районної державної адміністрації
Навчання математики в школі ґрунтується на низці концептуальних положень. Зміст сучасної шкільної математичної освіти це не просто...

На яких основних поняттях базується геометрія?
На яких основних поняттях базується геометрія? б Чи можна сформулювати їх означення?

План-конспект уроку на тему: Геометричні й алгебраїчні методи розв'язування планіметричних задач
Одо основних видів геометричних задач, а також основних методів розв'язування планіметричних задач. Повторити та узагальнити вміння...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
geo.ocvita.com.ua
Головна сторінка