Пошук по сайту

Геометрія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок-аукціон

Урок-аукціон


Підготувала:

вчитель математики

Йосипівської ЗШ I – III ступенів

Берднік О. В.

«Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості.

Без цього вона засушена квітка»

В. О. Сухомлинський


Виникнення зацікавленості до математики у значної кількості учнів залежить в більшій мірі від методики її викладання, від того, наскільки вдало буде побудована навчальна робота. Не мала роль тут відводиться дидактичним іграм на уроках математики – сучасному і визнаному методу навчання і виховання, якому властиві навчальна, виховна і розвиваюча функції.

Гра – творчість, гра – труд. В процесі гри у дітей виробляються навички зосереджуватися, міркувати самостійно, розвивається увага, тяга до знань. Захопившись, діти не помічають, що навчаються: пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Адже самі пасивні учні включаються в гру з великим бажанням, прикладають всі зусилля, щоб не підвести товаришів по грі.

Під час гри діти, як правило, дуже уважні, зосереджені і дисципліновані. Дидактичні ігри гарно вживаються з “серйозним” навчанням. Включення в урок дидактичних ігор і ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей гарний робочий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується та чи інша задача, підтримує і підсилює інтерес дітей до предмету.

Дидактична гра – не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання. Гру не потрібно змішувати із забавою, не розглядати її як діяльність, яка доставляє задоволення заради задоволення. На неї потрібно дивитись як на вид творчої діяльності в тісному зв’язку з іншими видами навчальної роботи.БГТ - урок

Урок включає три елементи – бесіда, гра, творчість. Перевага біт-уроку в його зацікавленості. Учні не встигають втомитися, їх увага весь час підтримується і розвивається. Такий урок завдяки своєму емоційному запалу, елементам змагань має глибокий виховний ефект. Діти на практиці бачать ті можливості, які представляє творча колективна робота.
Урок-аукціон

До початку “аукціону “ експертами визначаються “продажна вартість” ідей. Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї, який отримав найбільшу ціну, визначається переможцем. Ідея переходить до розробників, які обґрунтовують свої варіанти. Аукціон може бути проведений в два тури. Ідеї, які перейшли на другий тур, можуть бути апробовані на практичних задачах.
Мозкова атака”

Урок має схожість з “аукціоном”. Групи об’єднується в “генераторів” та “експертів”. “Генераторам” пропонується ситуація творчого характеру. За певний час учням пропонують різні варіанти розв’язків запропонованої задачі, які фіксують на дошці. По закінченню відведеного часу “в бій” вступають “експерти”. В ході дискусії приймаються кращі пропозиції і команди міняються ролями. Представлена учням на уроці можливість пропонувати, дискутувати, обмінюватися ідеями не тільки розвиває їх творче мислення і збільшує довіру до викладача, але й робить навчання “комфортним”.
Урок типу “Що? Де? Коли?”

Учні класу зарані об’єднані в три групи. Роздане домашнє завдання, підготовлені номери команд, аркуші обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.

 1. Вступне слово учителя.

 2. Розминка – повторення всіх ключових питань теми.

 3. Встановлюється час на роздумування питання і кількість балів за відповідь. Вибираються судді.

4. Гра “Що? Де? Коли?”

5. Підведення підсумків.

6. Заключне слово вчителя.
Уроки-ділові ігри

Такий урок зручніше проводити при повторенні і узагальненні теми. Клас об’єднується у дві-три групи. Кожна група отримує завдання і потім розповідає їх розв’язання. Проводиться обмін задачами.

Урок-екскурсія

План проведення.

 1. Повідомлення теми.

 2. Вступне слово ведучого.

 3. Пояснення нового матеріалу або розв’язування вправ шляхом уявної екскурсії – проводить екскурсовод учень, учитель, шеф, батьки.

 4. Відповіді на питання, які виникли в ході екскурсії.

 5. Подарунки і сувеніри на пам’ять.


Уроки типу КВК

 1. Розминка. Команди задають один одному запитання.

 2. Привітання команд (домашнє завдання).

 3. Домашнє завдання .

 4. Виконання по 3-4 завдання членами команди біля дошки.

 5. Завдання капітанам команд (по карточкам).

 6. Підведення підсумків.


Урок “За круглим столом”

Вибирається ведучий і 5-6 коментаторів по проблемам теми. Вступне слово учителя. Вибираються основні напрямки теми і викладач пропонує учням питання, від розв’язку яких залежить розв’язання всієї проблеми. Ведучий продовжує урок, він дає слово коментаторам, залучає до обговорення весь клас.

Колективне обговорення привчає до самостійності, активності, відчуттю участі в подіях.
Урок-залік

Проводити його можна в різних варіантах. Перший – коли екзаменатором є вільні від уроків викладачі. Другий – екзаменаторами виступають більш ерудовані, добре оволодівши темою учні. В кінці уроку підводять підсумок. Використовується і колективний спосіб навчання. Наприклад, розв’язування вправ з наступною взаємоперевіркою. Клас об’єднується в декілька груп, назначаються консультанти. Кожна група отримує карточки-завдання. Перший приклад розв’язує і пояснює консультант, а інші учні виконують самостійно. Консультанти координують і ведуть облік. Учитель слідкує за роботою всіх.
Уроки-дослідження

Учитель у вигляді презентації ставить перед учнями проблемні питання, які потрібно дослідити. Повідомляє, про те, як він буде оцінювати роботу. Результати досліджень учні оформляють створивши публікації або презентації.

На дослідження учням дається два тижні. Під час уроку-дослідження учні захищають свої роботи.Гра “Вірю – не вірю”

Вчитель показує картки, на яких записано завдання та відповіді до них, серед яких є правильні і неправильні. Якщо відповідь правильна, то учні хлопають в долоні, якщо ні, то тупотять ногою.

Фрагмент уроку. 5клас

Тема уроку: Звичайні дроби і дії з ними.

Ну що ж, вирушаємо в подорож.

І сувора, й солов’їна

Математики країна.

Праця тут іде завзята,

Вмій лиш спритно рахувати.

А поки автобус домчить до першої зупинки, проводиться гра «Вірю – не вірю». Вчитель показує картки, а учні сигналізують правильний запис – «хлопають в долоні», неправильний – «тупотять ногою».
Гра “Доміно”

Ця гра заключається в тому, що учням потрібно закінчити фразу:

Пр.1 Якщо R=4, то Sкр. = …

Пр.2 Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні, то це є …
Гра “Знайди помилку”

Учитель заздалегідь пише вправи з помилками,

а учням потрібно відшукати і виправити їх.
Гра “День-ніч”

Учитель говорить якісь твердження. Якщо воно правильне, то діти сидять рівно, а якщо ні, нахиляються на парти і начебто “сплять”.
Гра “Поспішай, та не помиляйся ”

Ця гра полягає у написанні математичного диктанту. Учитель з певною швидкістю читає завдання за завданням, а учні на аркушах записують відповіді.

Фрагмент уроку. 10 клас (геометрія)
Тема уроку. Ознака паралельності прямих.

Гра “Поспішай та не помиляйся”

Якщо твердження, яке звучить, істинне, то учень в зошиті ставить ∩, а якщо хибне, то _. Кожна правильна відповідь відповідає 2 б.

 1. Якщо дві прямі мають спільну точку, то вони мимобіжні.

 2. Якщо основа трапеції АВСD лежить у площині β, а основа ВС не належить β, то ВС∩β.

 3. Якщо площина β і пряма а мають тільки одну спільну точку, то вони перетинаються.

 4. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона обов’язково перетинає і другу.

 5. Точка С не належить трикутнику MNK, отже пряма МС перетинає площину трикутника.

 6. Якщо m паралельна прямій n, а пряма n перетинає β, то m|| β.

Ключ відповідей: __∩_∩_

123456
Ділова гра “Будівельник”

Гра заключається в тому, що учні виконують завдання, виступаючи в ролі будівельника.

Наприклад. Потрібно розрахувати скільки необхідно паркетних плиток для настилу підлоги.
Гра “Математичне моделювання”

Учні моделюють фігури до стереометричних задач.
Ділова гра “Конструктор”

Учні класу виступають в якості конструкторів деталей. Їм потрібно визначити, скільки піде матеріалу на певну деталь, адже деталі мають форму геометричних фігур.
Гра “Проектувальник”

Кожен учень уявляє себе в ролі інженера-проектувальника. Наприклад. Потрібно спроектувати дорогу і визначити, скільки піде асфальту на її покриття.
Гра “Кросворд”

 • При створенні кросворду на математичну тематику не обов’язково добиватися симетрії в розміщенні клітинок. Важливо використовувати ідею цієї гри, щоб учні включались в активну розумову діяльність.

 • Після того, як на дошку спроектували кросворд, учитель читає по черзі для кожної команди характеристику термінів по горизонталі, а потім по вертикалі. Задача гравців кожної команди- правильно назвати і вписати потрібні терміни. При цьому гравець команди може вписати тільки один термін. Після двох невірних спроб хід вважається втраченим. Виграє та команда, яка вписала найбільшу кількість слів і охарактеризувала відповідні властивості фігур, і т.д.


Гра “Розшифруй вислів”

Учні виконують математичні дії, відповіді до яких стоять біля фраз висловів. Розв’язавши правильно приклади, за одержаними відповідями учні складають вислів.

Його можна вибирати як девіз уроку, який учні розшифровують.

Фрагмент уроку. 5 клас
Тема уроку. Додавання і віднімання натуральних чисел.

Сьогодні у нас незвичайний урок. Це урок-подорож до країни Натуральних Чисел. Нам необхідно проїхати складним маршрутом, долаючи на своєму шляху різні перешкоди. Але нам до цієї країни неможливо потрапити, якщо не прочитаємо закодований вислів у таблиці «Прочитай вислів».

Щоб прочитати його, потрібно виконати математичні дії, а потім за одержаним результатом скласти вислів.

Виконати дії:

4+3; 4·2; 3-2; 8:4; 10:2; 5+5; 6+3; 2·2; 2+1.

1 - «тика» 7 - «мате» 5- «нас»

8 - «ма» 10 - «тика»

9 - «ро» 2 - «гім»

3 -«му» 4 - «зу»

Закодований вислів – «Математика – гімнастика розуму».
Гра “Кругові завдання”

В роботу включається декілька завдань. Приклади складені так, що відповіддю кожного з них є одне з чисел, яке стоїть на початку кожного прикладу.

Якщо учень не знаходить відповідь серед перших чисел у інших прикладах, значить він розв’язаний не правильно.
Гра “Сходинки”

На кожній сходинці малюнка записано завдання на одну дію. Команда учнів (кількість учасників = кількості сходинок) “піднімається” по ній. Кожен учень виконує одну дію. Якщо помиляється - “падає” вниз. Разом із “невдахою” може вибути з гри вся команда, або команда замінює учня, який вибув, іншим гравцем з класу.

Фрагмент уроку. 6 клас
Тема уроку. Додавання і віднімання раціональних чисел.

1)Посадка на корабель.

Учитель. Ну що ж, молодці! Тепер можемо розпочати «посадку на кораблі».

Кожній команді пропонуються завдання.

ІІ рівень ІІІрівень

1. -6+(-5)= 1. -1,7+(-2,8)=

2. -5+(-3)= 2. -0,82+(-0,18)=

3. -8+(-9)= 3. -0,5+0,3=

4. 12+(-8)= 4. -0,8+1=

5. -12+8= 5. 1,6+(-4,6)=

6. -8+9= 6. -1,7+3=

7. 5+(-3)= 7. 5+(-6,9)=

До дошки одночасно виходять два учні з різних команд. Вони виконують перший приклад, записують відповідь на першу сходинку і передають естафету другому учаснику команди. Перемагає та команда, яка правильно і швидше виконає дії, та першою добереться до корабля. Решта учнів виконують завдання для своєї команди в зошитах, слідкують за правильністю розв’язання.
Гра “Математичне лото”

Учителю потрібно підготувати 5-6 великих карт, розділених на прямокутники з записаними на них відповідями і відповідну кількість маленьких карточок з прикладами. Великі карти роздаються групам гравців. Ведучий виймає карточку, читає приклад. Учні розв’язують його усно або письмово. Та група, яка знайшла на великій карті відповідь і вважає її правильною, забирає карточку у ведучого і накриває нею відповідну клітинку. Виграє та група, яка раніше всіх накрила всі клітинки своїх карт.

Фрагмент уроку.5 клас
Тема уроку. Звичайні дроби і дії з ними.

 • Учні вирушають у путь і проводиться гра «Математичне лото». Картки розкладені на партах. Учні розв’язують приклади, записують їх у зошит, а знайшовши відповідь, накривають завдання картинками на яких записана правильна відповідь. (робота в парах)Гра “Естафета”

На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні об’єднуються у три команди. Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та команда, яка швидше й без помилок виконає всі завдання.

Фрагмент уроку.8 клас
Тема уроку. Тотожні перетворення виразів.

Учні кожного ряду виконують одну дію, записують відповідь і передають карточку учням, які сидять за ними. Ті в свою чергу, після виконання другої дії, передають карточку наступним учням і так далі. Карточка з останньої парти передається на першу парту. Перемагають учні того ряду, на якому раніше розв’яжуть всі завдання і отримають правильні відповіді (робота в парах).

І ряд
ІІ ряд


ІІІ ряд


Гра “Мовчанка”

На дошці зображуються певні фігури. Біля кожної з них розміщують чотири числа, а всередині вказують дію, яку треба виконати над кожним із записаним зовні чисел. Відповіді учні записують поряд з даним числом на “дощечках”

Гра “Лічба-доповнення”

Учитель записує на дошці будь-яке число. Учні повинні назвати друге число, яке доповнює його до іншого. Наприклад. Число 2,7. Учні повинні назвати друге число, яке доповнює його до 5.

Фрагмент уроку. 5 клас

Тема уроку. Додавання і віднімання натуральних чисел.

1. Долина Усної Лічби

Цей етап уроку проходить як фронтальне опитування.

а) доповнити дані числа до числа 100
Гра “Хто швидше”

Кожен учень заготовляє табличку. По команді учителя учні ставлять по одній точці в кожному ряду таблиці. Після цього сусіди по парті обмінюються табличками. Учитель пропонує виконати певну, одну і ту ж дію.

Фрагмент уроку.6 клас
Тема уроку. Множення раціональних чисел.

Кожен учень заготовив табличку (див. приклад).

По команді учителя учні ставлять по одній точці в кожному ряду таблиці. Після цього сусіди по парті обмінюються табличками. Вчитель пропонує виконати дію множення над числами, які стоять навпроти точки. Учні записують відповідь в клітинку з точкою. Через дві-три хвилини таблички повертаються знову, і учні перевіряють результати обчислень один у одного.
-14

-13

-12

-11

0

15

21

31

45

3210-1-2-3

Гра “Кодовані вправи”

Учням даються вправи з кодованими відповідями. Виконавши першу вправу, учень шукає отримане число серед даних відповідей. Якщо її там немає, то допущена помилка. Виконавши всі вправи свого завдання, учень подає учителю роботу з кодованою відповіддю.

Гра “Змагання художників”

На дошці записують координати точок. Якщо на координатній площині кожну точку послідовно з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.

Фрагмент уроку.6 клас
Тема уроку. Координатна площина.

На дошці записані координати точок.

І варіант. Літак.(-7;0), (-5;2), (7;2), (9;5), (10;5), (10;1), (9;0), (-7;0); (0;2), (5;6), (7;6), (4;2); (0;1), (6;-3), (8;-3), (4;1), (0;1)

ІІ варіант. Парусник. (0;0), (-10;1), (0;16), (-1;2), (0;0); (-9;0), (-8;-1), (-6;-2), (-3;-3), (5;-3), (10;-2), (12;-1), (13;0), (-9;0); (0;0), (0;16), (12;2), (0;0).

Якщо на координатній площині кожну точку з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.
Гра “Лабіринт”

Ця гра починається за 15-20хв до кінця уроку. Лабіринт розрахований на самостійне розв’язання завдань. Для кожного учня в конверт кладеться 3-5 карточок. Учень бере з конверта першою ту карточку, код якої вказав вчитель. Код другої карточки відповідає відповіді першої задачі. Тому другу карточку можна вибрати після розв’язання першого завдання.
Гра “Чарівне число”

Клас ділиться на три команди. Гра ведеться на основі казки. Долаючи перешкоди, учні розв’язують вправи і шукають “чарівні” числа.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-казка з математики у 1 класі. Виставка учнівських зошитів. Другий...
Користування даним посібником сприятиме одержанню учнями математич- них знань, розвитку логічного мислення, інтерес до вивчення математики,...

Нашого уроку:,, Математика та мистецтво”. Це останній урок з алгебри...
Мета уроку. Виховувати загальнолюдські цінності: національну свідомість, повагу до національної культури України, уявлення про математику...

Урок № Розділ: Вектори. Тема: Підготовка до контрольної роботи Тема
Геометрія 9 клас. Урок № Розділ: Вектори. Тема: Підготовка до контрольної роботи

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі»

Урок. Математика. К.: Плеяди, 2003. 76 с
Карпінська Ірина. Нестандартні уроки з математики. – Тернопіль: Підручники І посібники, 2001.– 48 с

Урок № Розділ: Вектори. Тема. Додавання векторів
Обладнання: конспект уроку, кольорова крейда, підручник геометрія 9 клас, А. Г. Мерзляк

Урок № Розділ: Вектори. Тема. Віднімання векторів
Обладнання: конспект уроку, кольорова крейда, підручник геометрія 9 клас, А. Г. Мерзляк

Уроків геометрії у 8 класі на тему: «Теорема Піфагора. Перпендикуляр І похила»
Урок перевірки первинного розуміння теоретичних знань й уміння застосовувати їх на практиці

Інтегрований урок з геометрії та інформатики у 8 класі Тема Чотиририкутники
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю

Урок засвоєння нових знань
Мета уроку: повторити поняття перпендикуляра, похилої, проекції похилої на площиніБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
geo.ocvita.com.ua
Головна сторінка